Bli en bra butikschef

En butikschef har det övergripande ansvaret över en butik, man har bland annat ansvar över butikens ekonomi, marknadsföring, sortiment, inköp och personalansvar. Beroende på hur stor butiken är, om det är en fristående butik eller om den ingår i en kedja, så kan du ha mer eller mindre ansvar inom varje område. Är du chef över en väldigt stor butik kan du ibland även behöva delegera vissa arbetsuppgifter, exempelvis kan någon annan än chefen i en butik bli anställd som inköpsansvarig. Som butikschef kan du ibland vara ägaren över butiken eller så är du anställd för att ansvara för butiken.

Leda butikspersonalen

Ett av de största ansvaren du kommer att ha som butikschef är att leda de anställda i butiken. Även om det är du som har det huvudsakliga ansvaret över butiken så måste du ha insikt i att det är dina anställda som rent praktiskt kommer att driva butiken åt dig. Det är de anställda som gör det praktiska arbetet och det är också dina anställda som dina kunder kommer att möta. För att du ska kunna bli en bra butikschef krävs det att du har butikspersonalens förtroende annars kommer du ha svårt att lyckas. Är du butikschef i en butik som tillhör en kedja så är det din uppgift att informera personalen om företagets verksamhetsidé, policy och så vidare och det är din uppgift att se till så att butiken drivs i företagets anda.

Administrativa arbetsuppgifter

Som butikschef så kommer du ha en hel del administrativa arbetsuppgifter, till exempel så är det vanligast att det är butikschefens uppgift att lägga schema, göra nyanställningar, ansvara över semestrar, vikarier vid sjukdom och så vidare. För att bli en bra chef måste du kunna balansera vad som är butikens bästa, personalen som helhets bästa och vad som blir bäst för varje individ, det vill säga rätt anställd på rätt position. En bra chef behöver vara tydlig och kunna stå upp för det som är arbetsplatsens bästa men för att behålla de anställdas förtroende kommer du behöva vara förstående och flexibel inför varje individ.

Hur man blir en bra chef beror självklart på många egenskaper och faktorer. Vill du bli en bra butikschef behöver du ha tålamod och envishet, en bra chef är inget man blir över en natt. Som butikschef måste du också ha förståelse för hela kedjan i butiksarbetet och oftast är det bäst om man som butikschef antingen tidigare har arbetat ute i butiken eller fortsätter att göra det även när man är chef. Det kan annars vara svårt att veta hur butiken behöver ledas, vad som är viktigt inför kunderna och vad som krävs i arbetet.