Chefs psykologi

Att vara en bra chef kommer att leda till att medarbetarna blir bättre på sitt jobb. En bra ledare kommer även att jobba med medarbetarnas beteenden för att alla ska följa chefens riktning.

Två enkla metoder som företag använder sig av är positiv och konstruktiv feedback för att medarbetarna ska veta vad de gör bra och vad de behöver förbättras inom.

Positiv feedback:

Som medarbetare uppskattas det att veta när en uppgift har utförts bra eller när ett hårt arbete har lett till ett gott resultat. Därför använder man sig av positiv feedback för att lyfta en medarbetare psykiskt. Om inte en medarbetare får höra att ett bra jobb har gjorts så kan det leda till att personen i fråga arbetar sämre eller slarvigare på längre sikt, eftersom att man varken får höra när det är bra gjort eller mindre bra gjort. Båda situationerna verkar till synes uppskattas lika mycket och då kommer jobbet att göras slarvigare till nästa gång. Det kan till och med leda till att medarbetaren hoppar över att göra uppgiften helt och hållet. Därför är positiv feedback väsentlig för att säkerställa bra resultat.

Konstruktiv feedback:

Konstruktiv feedback används då en medarbetare inte har gjort ett bra arbete eller när det finns anmärkningar på arbetet som personen i fråga behöver veta för att kunna förbättra sig. Till exempel om ett arbete är slarvigt gjort. Vi människor fungerar på så vis att om vi hör nio bra saker och en dålig sak, så kommer det dåliga vara det man minns. Det är därför viktigt att inte säga till en medarbetare att den har gjort ett dåligt jobb utan istället lägga fram det som att personen bara kan bli bättre nästa gång. Chefen vill alltså minska ett oönskat beteende och istället försöka lyfta det till något positivt. Det är även viktigt att nästa gång som samma uppgift utförs ha en återkoppling så att medarbetaren får veta att han/hon har gjort ett bättre arbete den här gången. Syftet är helt enkelt att skapa en positiv cirkel så att personalen vill arbete bättre och även känner att de gör ett bra jobb för företaget. En negativ kommentar kan oftast låta hårdare än vad den egentligen är och därför är det lika bra att helt och hållet försöka att undvika negativitet inom företaget.

Mål

Det är viktigt att medarbetarna har ett mål med sitt arbete. Målen som sätts är olika beroende på individ och hur långt man vill klättra inom företaget. Vissa anställda trivs bra med en lägre position medans vissa trivs bättre med mer ansvar inom företaget. Det är därför väsentligt att chefen sätter sig ner med sina anställda och har möten för att gå igenom medarbetarens personlig plan, framtidsplanen och företagsplanen. Även om det finns vissa grundläggande saker som gäller alla ledare så styr företagets egna mål vad som krävs. Att vara en bra chef på ett onlinecasino kan kräva vissa specifika egenskaper till skillnad mot att vara en bra ledare inom den offentliga sektorn. Det är viktigt att en arbetsplats kan motivera sina medarbetare genom att få dem att känna självständighet, samhörighet och att de utvecklas inom sin arbetsroll.

Dessa tre väldigt simpla metoder kommer att göra att personalen på arbetsplatsen blir mer motiverade och villiga för att jobba för sin chef.