En bra chef i den offentliga sektorn

Den offentliga sektorn innebär en verksamhet som är skattefinansierat och drivs för att serva allmänheten. Exempel på verksamheter som ingår i den offentliga sektorn är utbildning, vård och omsorg, kollektivtrafiken och rättsväsendet. Det innebär att många arbetsplatser är just inom den offentliga sektorn och det finns även många olika chefer inom den offentliga sektorn. Att vara chef för en verksamhet inom den offentliga sektorn kan skilja sig en del jämfört med att vara chef på ett privat företag när det gäller lönsamhetsfrågor.

Vilka chefsjobb finns inom den offentliga sektorn?

Inom den offentliga sektorn ingår många arbetsplatser så som kommuner, skola, sjukvård, olika myndigheter, polisstationer och så vidare, vilket innebär att det finns många chefsjobb. Oavsett om du är förskolechef eller sitter som ansvarig för hela barn- och ungdomsförvaltningen så är kraven de samma även om ansvarsfrågan växer ju högre upp du kommer i hierarkin.

Att vara chef inom den offentliga sektorn

Som tidigare nämnt så skiljer det sig en del åt att vara chef inom den offentliga sektorn jämfört med den privata sektorn eftersom du alltid arbeta för allmänheten på ett eller annat sätt. Om du är sjukhuschef för sjukhus som ägs av landstinget så ska du driva en statligt finansierade verksamheten på ett sätt som representerar den svenska staten och arbetar för allmänhetens bästa, men samtidigt behöver du självklart ta hänsyn till dina kunder och till dina anställdas intressen. En bra chef inom den offentliga sektorn bör alltid visa respekt för verksamhetens ekonomi eftersom det trots allt är skattepengar som är budgeterade för verksamheten. En del chefsroller inom den offentliga sektorn får också en större roll att se till så att verksamheten är förtroendeingivande för medborgarna. Exempelvis en sjukhuschef eller en regionpolischef måste driva verksamheten på ett sånt sätt att de har medborgarnas förtroende och att medborgarna känner att verksamheten finns till för dem och att arbetet sker för allmänhetens bästa. Men en chef har också ett personalansvar och måste därför se till att arbeta för de anställdas intressen. Hur en bra chef hanterar kriser och problem kan skilja sig åt beroende på inom vilket område det gäller. Men oavsett så måste en bra ledare inom den offentliga sektorn kunna finna en balans mellan målet med verksamheten och de anställda välbefinnande om dessa intressen skulle krocka.

Den offentliga sektorn är inte vinstdrivande

En stor skillnad mellan den offentliga sektorn och den privata sektorn är att verksamheter inom den offentliga sektorn inte ska vara vinstdrivande. Därför har du som chef inom den offentliga sektorn ett annat slags budgetansvar, du har en förbestämd budget att förhålla dig till och hur bra din enskilda verksamhet än går så kommer du inte att kunna få en större budget. Detta kan innebära en problematik vad gäller antalet anställda som behövs. I ett privat företag kan du anställa utifrån behov medans det inom den offentliga sektorn så är det budgeten som styr. Detta kan självklart orsaka stress och press på de anställda som kanske går underbemannade. En svårighet som kan vara nog så svår att hantera och som kräver sin ledare.