En bra chef på en bank

Vilket slags företag du än talar om så har en chef i princip samma roll även om arbetsuppgifterna rent praktiskt kommer skilja sig åt från företag till företag. En chef har i uppgift att leda, utveckla, delegera och se till så att arbetsplatsen hålls ihop. Som chef på en bank har du bland annat ansvar för att bankkontoret uppnår fastställda mål, att det är ekonomiskt lönsamt, du har ansvar för att ni får nya kunder till ert bankkontor och att ni behåller befintliga kunder.

Ledarrollen

Som chef är det du som har det övergripande ansvaret att leda arbetsplatsen. Men hur leder man på ett bra sätt? Det finns inget enkelt svar på den frågan eftersom det beror på vilka egenskaper du besitter och det beror även på vad för ledarskap de anställda du har behöver. Men överlag så ska en bra chef ha en tydlig ledarroll och de anställda ska känna sig trygga med din ledarstil. Som chef är det ditt jobb att se till så att arbetet genomförs i enlighet med företagets verksamhetsidé och koncept, du måste leda dina anställda till att sträva mot samma mål. Om anställda ska kunna göra ett bra arbete i enlighet med företagets verksamhets idé så krävs det en förståelse för den och som chef har du ansvar över att ge dina anställda insikten i bankens grundläggande värderingar och fastställda mål.

Att leda en arbetsplats är inte alltid så lätt, speciellt inte om du är en så kallad mellanchef. Du har då tydliga direktiv och regler uppifrån som du måste förhålla dig till. Samtidigt så styr du över en del i företaget men med begränsad frihet om vad som kan och inte kan göras, vare sig det gäller personal eller övriga frågor. Detta kan jämföras med hur det är att försöka vara en bra chef i den offentliga sektorn som en lång historia av en hierarki med chefer på olika nivåer.

Utveckla arbetsplatsen

Du som chef har ett ansvar att se till så att arbetsplatsen utvecklas och drivs i rätt riktning. Är du chef på en bank så behöver du exempelvis se till så att ni håller jämna steg eller ligger före era konkurrenter, det vill säga andra banker, men också att ni utvecklas i samma takt som andra bankkontor inom samma bank. Utveckling handlar både om att kunna erbjuda fler och bättre tjänster exempelvis men även att utveckla andra områden, så som kundservice och effektivitet hur kunderna blir betjänade. Ett bankkontor som inte utvecklas kommer snart att ha svårt att få nya kunder.

Du arbetar för dina anställda

En bra chef bör inte ha inställningen att de anställda finns till för dig, tvärtom så bör en bra chef ha inställningen att chefen finns till för de anställda. Det är du som chef som har ansvar över arbetsplatsen, du har ansvar för att de anställda arbetar i rätt riktning och att det finns en trivsel på kontoret där företagets mål ska genomsyra arbetet. Om dina anställda inte känner sig uppskattade för det arbete de gör eller inte trivs på sitt arbete så kommer kunderna att märka det, vilket på sikt kan orsaka att kunderna vänder sig till ett annat kontor och lönsamheten minskar.