Kan alla bli bra ledare?

Vi har alla olika personligheter, vilket ger oss olika förutsättningar för att bli en bra ledare. Vissa ledarskapsstilar passar bättre in på en arbetsplats än andra. Om du till exempel jobbar i en stressig miljö kan det vara en nackdel att själv vara en person som inte klarar av stress då du egentligen skulle behöva vara lugn och stresstålig. De anställda påverkas mycket av beteendet hos sin ledare och om en ledare är nervös och stressig av sig så kommer det att smitta av sig till medarbetarna och generera till en allmänt stressig miljö.

Olika personligheter

Man kan säga att personligheter kan delas in i fyra huvudkategorier och där man inom dessa finner olika typer av personer.

Analytiker – här finner du arkitekten med sin planerade strategi, logikern med sin törst på kunskap, anföraren som alltid skapar en lösning och debattören som alltid antar en utmaning.

Diplomater – inom denna kategori hittar du advokaten med sin outtröttliga idealism, medlaren som alltid är ivriga att hjälpa till, protagonisten som karismatiskt förtrollar alla som lyssnar och den sociala förkämpen som är nära till skratt.

Väktare – bland väktarna finner du den praktiska logistikern som besitter fakta, den dedikerade försvararen som alltid står redo för sina nära, verkställaren som är expert på att hantera allt från saker till människor och den omtänksamma konsuln som alltid vill hjälpa till

Utforskare – i den sista kategorin hittar du virtuosen som är mästare på att experimentera, äventyraren som bejakar allt nytt, den smarta entreprenören som vågar chansa och den spontana underhållaren som med sin entusiastiska energi är underhållande att ha i din närhet.

Personligheten styr hur man är som ledare. Att vara en ledare handlar om att man ska vara en förebild och inspirera sina anställda genom att visa vägen. Egenskaper som oseriös, lat och ohjälpsam passar inte in hos en ledare då det kan påverka omgivningen negativt. Medans en seriös, aktiv och hjälpsam ledare kan inspirera medarbetarna till att prestera hårdare. En chef med drivande personlighet kommer automatiskt att få ett företag där medarbetarna vill vara delaktiga för att företaget ska bli bättre, eftersom att chefen tillåter medarbetarna att vara delaktiga. Hade istället chefen uteslutit sina anställda från processen så hade motivering till att vilja prestera blivit lidande.

En bra chef:

En bra chef vill påverka och inspirera sina medarbetare till att göra ett bättre jobb. Eftersom att chefen på företaget är ansiktet utåt så är det den personen som sätter standard på företaget, oavsett om det handlar om att bli en bra butikschef eller chef för en industri. Det gäller att ta chefsrollen på största allvar och visa sina värderingar för sina anställda. För att få en positiv anda inom företaget så är det viktigt att uppmuntra sina anställda så att de vet när de gör ett bra jobb. En bra chef ska även lyssna på sina anställdas idéer och få alla att känna sig behövda. För att det ska gå vägen så är det viktigt med en bra och tydlig kommunikation. Det är trots allt chefen som kommer att ta alla viktiga beslut som kommer att påverka företaget.